Μενού Κλείσιμο

Πολεοδομικές Άδειες

Η πολυετής εμπειρία μας στο χώρο των κατασκευών καθώς και η άριστη γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας αποτελούν για μας τα απροσπέλαστα εφόδια για την έκδοση πολεοδομικών αδειών. Οι πιο συνήθεις πολεοδομικές άδειες είναι οι οικοδομικές (δόμησης), αλλαγής χρήσης και μικρής κλίμακας .

ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜHΣΗΣ: Αναλαμβάνουμε για σας την έκδοση οικοδομικών αδειών για κτίρια οποιασδήποτε χρήσης παρέχοντας σας πλήρης υπηρεσίες μέχρι την ολοκλήρωση της έκδοσης της άδειας. Στο πακέτο των υπηρεσιών μας περιλαμβάνονται η εκπόνηση του τοπογραφικού διαγράμματος, η έρευνα των όρων δόμησης της περιοχής και όλων των απαραίτητων μελετών για την έκδοση της άδειας από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης.

ΑΔΕΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: Σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια είναι δυνατή η αλλαγή της χρήσης του κτιρίου ή ενός τμήματος αυτού, από την χρήση με την οποία εκδόθηκε η οικοδομική άδεια σε μια άλλη χρήση . Μέσα από την επιστημονική κατάρτιση και την διαρκή ενημέρωση είμαστε πάντοτε σε θέση να γνωρίζουμε πότε η αλλαγή χρήσης απαραίτητη και να αναλάβουμε για σας πλήρως μέχρι και την κατάθεση του φακέλου στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, ολόκληρη την μελέτη παραδίνοντας σε σας την άδειας αλλαγής χρήσης γρήγορα και οικονομικά.

ΑΔΕΙΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ: Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα την έκδοση αδειών για οικοδομικές εργασίες επισκευής και ανακαίνισης μικρής κλίμακας, όπως οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, επισκευές και ανακαινίσεις όψεων κτιρίων, επισκευές και αντικαταστάσεις στεγών κ.α. υποβάλλοντας  τον πλήρη φάκελο με όλες τις απαιτούμενες μελέτες, εγκρίσεις και  δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης.
Παράλληλα με την διεκπεραίωση της οικοδομικής σας άδειας η εμπειρία μας στο χώρο των κατασκευών μας δίνει την δυνατότητα να σας παρέχουμε πλήρη παρουσίαση της αρχιτεκτονικής μας πρότασης με σχέδια 3D (τρισδιάστατα) για να δείτε μαζί μας και να επιλέξετε την καλύτερη λύση για το δικό σας ακίνητο(πολυκατοικία, μονοκατοικία, επαγγελματική στέγη).
Τα εξειδικευμένα συνεργεία μας μπορούν να κατασκευάσουν το ακίνητο σας άμεσα, γρήγορα και εγγυημένα τόσο ως προς την ποιότητα των υλικών όσο και προς την λειτουργικότητα των χώρων.