Μενού Κλείσιμο

Υπηρεσίες

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακό πιστοποιητικό) άμεσα, γρήγορα και οικονομικά!

Μία μέρα μετά από την επίσκεψη μας στο χώρο σας (κατοικία, διαμέρισμα, επαγγελματικό χώρο) έχετε στα χέρια σας το ενεργειακό πιστοποιητικό (και τη βεβαίωση μεταβίβασης όπου απαιτείται) για να προχωρήσετε σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία, αγοροπωλησία, μίσθωση.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΤο γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση βεβαίωσης μεταβίβασης ακινήτου η οποία προβλέπεται από το (βεβαίωση Ν.4495/2017 μηχανικού) άμεσα, γρήγορα και οικονομικά!

Η εμπειρία μας, μας επιτρέπει να συλλέγουμε άμεσα από τις πολεοδομίες (υπηρεσίες δόμησης) τα σχέδια και τις άδειες του ακινήτου (κατοικίας, καταστήματος, γραφείου) ώστε να βεβαιωθεί ή να νομιμοποιηθεί και στη συνέχεια να εκδοθεί η βεβαίωση μεταβίβασης ακινήτου (και το ενεργειακό πιστοποιητικό όπου απαιτείται)
Μία μέρα μετά από την επίσκεψη μας στο χώρο σας (κατοικία, κατάστημα, γραφείο) έχετε στα χέρια σας τη βεβαίωση μεταβίβασης ακινήτου για να προχωρήσετε σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία, αγοροπωλησία.